Just Kids năm học 2018-2019 có gì mới?

Cách tiếp cận Học qua chơi tích hợp (play-based learning/blended) nhiều triết lý và phương pháp giáo dục mầm non khác nhau như từ Vygotski, Jean Piaget đến Montessori, Reggio Emilia… phù hợp với khung chương trình Giáo dục Mầm non và văn hoá Việt Nam.

Chương trình học STEAM phát huy tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và làm việc độc lập cho trẻ.

Chương trình Phát triển Trí tuệ cảm xúc giúp trẻ biết cách kiềm chế bản thân, điều tiết cảm xúc và đưa ra các quyết định có trách nhiệm và thúc đẩy các cảm xúc tích cực.

Chương trình đẩy mạnh sức khoẻ, thể lực và tinh thần với nhiều hoạt động thể chất, thể dục, thể thao.

Và hoạt động trải nghiệm về với thiên nhiên.

Chương trình Tiếng Anh toàn diện và phát huy Kỹ năng giao tiếp tự nhiên cho trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên và đặc biệt chuyên sâu phù hợp cho từng độ tuổi 2-3, 3-4, 4-5 và 5-6.

Chương trình Tiếng Anh tăng cường“ Foundation - Tiền tiểu học” dành cho học sinh 5-6 tuổi bảo đảm sự chuẩn bị tốt hơn về nền tảng Tiếng Anh trong các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, Kiến thức khoa học, Toán cho học sinh sẵn sàng vào Tiểu học ở bất cứ môi trường nào.

Đặc biệt, học sinh Just Kids hiện nay sau khi tốt nghiệp Mẫu giáo đã có thể liên thông vào Hệ thống Hanoi Adelaide School H.A.S với chương trình học song ngữ để tiếp nối nền tảng Tiếng Anh của mầm non.

Các con sẽ được lớn lên trong một môi trường đầy ắp yêu thương, cho các con một tuổi thơ trọn vẹn với những chuyến đi, những lần ngủ cùng nhau tại trường, các lễ hội… lung linh ký ức.


“We didn't realize we were making memories, we just knew we were having fun.” – Winnie The Pooh.

Just Kids có chương trình toàn diện cho trẻ từ 8 tháng tuổi:

Chương trình Baby House với các chương trình dành cho trẻ dưới 2 tuổi, Baby Steps 1 (8-12 tháng), Baby Steps 2 (13-18 tháng) và Baby Stars (19-24 tháng) để phát huy tối đa sự vận động, giác quan, tận dụng sự phát triển trí não đầu đời của trẻ cho trẻ một sự phát triển toàn diện. Xem chi tiết

Chương trình “Khám phá – Discovery Tots” cho trẻ 2-3 tuổi cho trẻ nền tảng của sự Độc lập. Xem chi tiết

Chương trình Mẫu giáo bé “Tôi bé nhỏ - Little Me” 3-4 tuổi tập trung vào sự Chủ động, Tự tin cho trẻ. Xem chi tiết

Chương trình Mẫu giáo nhỡ “Tôi sáng tạo – Creative me” 4-5 tuổi tập trung vào sự bùng nổ sáng tạo ở lứa tuổi này. Xem chi tiết

Và đặc biệt Chương trình Mẫu Giáo lớn “Tôi sẵn sàng – Get Ready” cho trẻ 5-6 tuổi không chỉ là sự kết thúc hoàn hảo cho chương trình Mẫu giáo lớn mà còn được thiết kế như một chương trình Foundation – Tiền Tiểu học cho trẻ sự tiếp nối chuyển giao vào Tiểu học dễ dàng ở bất cứ môi trường nào. Xem chi tiết

Just Kids cũng có Chương trình Tiếng Anh Thứ 7 giành riêng cho độ tuổi Mẫu giáo với các Khoá học Tiếng Anh tăng cường trên nền tảng Tiếng Anh giao tiếp và học thuật sớm cho trẻ. Xem chi tiết


Click vào Đăng ký để nhận thông tin về chương trình học và các ưu đãi từ Justkids ngay hôm nay

Tham khảo thêm tại website: http://justkids.edu.vn Hoặc http://justkids.com.vn
Just kids kindergartens and language centres để biết thêm thông tin chi tiết.

Just Kids năm học 2018-2019 có gì mới?

Cách tiếp cận Học qua chơi tích hợp (play-based learning/blended) nhiều triết lý và phương pháp giáo dục mầm non khác nhau như từ Vygotski, Jean Piaget đến Montessori, Reggio Emilia… phù hợp với khung chương trình Giáo dục Mầm non và văn hoá Việt Nam.

Chương trình học STEAM phát huy tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và làm việc độc lập cho trẻ.

Chương trình Phát triển Trí tuệ cảm xúc giúp trẻ biết cách kiềm chế bản thân, điều tiết cảm xúc và đưa ra các quyết định có trách nhiệm và thúc đẩy các cảm xúc tích cực.

Chương trình đẩy mạnh sức khoẻ, thể lực và tinh thần với nhiều hoạt động thể chất, thể dục, thể thao.

Và hoạt động trải nghiệm về với thiên nhiên.

Chương trình Tiếng Anh toàn diện và phát huy Kỹ năng giao tiếp tự nhiên cho trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên và đặc biệt chuyên sâu phù hợp cho từng độ tuổi 2-3, 3-4, 4-5 và 5-6.

Chương trình Tiếng Anh tăng cường“ Foundation - Tiền tiểu học” dành cho học sinh 5-6 tuổi bảo đảm sự chuẩn bị tốt hơn về nền tảng Tiếng Anh trong các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, Kiến thức khoa học, Toán cho học sinh sẵn sàng vào Tiểu học ở bất cứ môi trường nào.

Đặc biệt, học sinh Just Kids hiện nay sau khi tốt nghiệp Mẫu giáo đã có thể liên thông vào Hệ thống Hanoi Adelaide School H.A.S với chương trình học song ngữ để tiếp nối nền tảng Tiếng Anh của mầm non.

Các con sẽ được lớn lên trong một môi trường đầy ắp yêu thương, cho các con một tuổi thơ trọn vẹn với những chuyến đi, những lần ngủ cùng nhau tại trường, các lễ hội… lung linh ký ức.


“We didn't realize we were making memories, we just knew we were having fun.” – Winnie The Pooh.

Just Kids có chương trình toàn diện cho trẻ từ 8 tháng tuổi:

Chương trình Baby House với các chương trình dành cho trẻ dưới 2 tuổi, Baby Steps 1 (8-12 tháng), Baby Steps 2 (13-18 tháng) và Baby Stars (19-24 tháng) để phát huy tối đa sự vận động, giác quan, tận dụng sự phát triển trí não đầu đời của trẻ cho trẻ một sự phát triển toàn diện. Xem chi tiết

Chương trình “Khám phá – Discovery Tots” cho trẻ 2-3 tuổi cho trẻ nền tảng của sự Độc lập. Xem chi tiết

Chương trình Mẫu giáo bé “Tôi bé nhỏ - Little Me” 3-4 tuổi tập trung vào sự Chủ động, Tự tin cho trẻ. Xem chi tiết

Chương trình Mẫu giáo nhỡ “Tôi sáng tạo – Creative me” 4-5 tuổi tập trung vào sự bùng nổ sáng tạo ở lứa tuổi này. Xem chi tiết

Và đặc biệt Chương trình Mẫu Giáo lớn “Tôi sẵn sàng – Get Ready” cho trẻ 5-6 tuổi không chỉ là sự kết thúc hoàn hảo cho chương trình Mẫu giáo lớn mà còn được thiết kế như một chương trình Foundation – Tiền Tiểu học cho trẻ sự tiếp nối chuyển giao vào Tiểu học dễ dàng ở bất cứ môi trường nào. Xem chi tiết

Just Kids cũng có Chương trình Tiếng Anh Thứ 7 giành riêng cho độ tuổi Mẫu giáo với các Khoá học Tiếng Anh tăng cường trên nền tảng Tiếng Anh giao tiếp và học thuật sớm cho trẻ. Xem chi tiết


Click vào Đăng ký để nhận thông tin về chương trình học và các ưu đãi từ Justkids ngay hôm nay

Tham khảo thêm tại website: http://justkids.edu.vn Hoặc http://justkids.com.vn
Just kids kindergartens and language centres để biết thêm thông tin chi tiết.

Just Kids năm học 2018-2019 có gì mới?

Cách tiếp cận Học qua chơi tích hợp (play-based learning/blended) nhiều triết lý và phương pháp giáo dục mầm non khác nhau như từ Vygotski, Jean Piaget đến Montessori, Reggio Emilia… phù hợp với khung chương trình Giáo dục Mầm non và văn hoá Việt Nam.

Chương trình học STEAM phát huy tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và làm việc độc lập cho trẻ.

Chương trình Phát triển Trí tuệ cảm xúc giúp trẻ biết cách kiềm chế bản thân, điều tiết cảm xúc và đưa ra các quyết định có trách nhiệm và thúc đẩy các cảm xúc tích cực.

Chương trình đẩy mạnh sức khoẻ, thể lực và tinh thần với nhiều hoạt động thể chất, thể dục, thể thao.

Và hoạt động trải nghiệm về với thiên nhiên.

Chương trình Tiếng Anh toàn diện và phát huy Kỹ năng giao tiếp tự nhiên cho trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên và đặc biệt chuyên sâu phù hợp cho từng độ tuổi 2-3, 3-4, 4-5 và 5-6.

Chương trình Tiếng Anh tăng cường“ Foundation - Tiền tiểu học” dành cho học sinh 5-6 tuổi bảo đảm sự chuẩn bị tốt hơn về nền tảng Tiếng Anh trong các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, Kiến thức khoa học, Toán cho học sinh sẵn sàng vào Tiểu học ở bất cứ môi trường nào.

Đặc biệt, học sinh Just Kids hiện nay sau khi tốt nghiệp Mẫu giáo đã có thể liên thông vào Hệ thống Hanoi Adelaide School H.A.S với chương trình học song ngữ để tiếp nối nền tảng Tiếng Anh của mầm non.

Các con sẽ được lớn lên trong một môi trường đầy ắp yêu thương, cho các con một tuổi thơ trọn vẹn với những chuyến đi, những lần ngủ cùng nhau tại trường, các lễ hội… lung linh ký ức.


“We didn't realize we were making memories, we just knew we were having fun.” – Winnie The Pooh.

Just Kids có chương trình toàn diện cho trẻ từ 8 tháng tuổi:

Chương trình Baby House với các chương trình dành cho trẻ dưới 2 tuổi, Baby Steps 1 (8-12 tháng), Baby Steps 2 (13-18 tháng) và Baby Stars (19-24 tháng) để phát huy tối đa sự vận động, giác quan, tận dụng sự phát triển trí não đầu đời của trẻ cho trẻ một sự phát triển toàn diện. Xem chi tiết

Chương trình “Khám phá – Discovery Tots” cho trẻ 2-3 tuổi cho trẻ nền tảng của sự Độc lập. Xem chi tiết

Chương trình Mẫu giáo bé “Tôi bé nhỏ - Little Me” 3-4 tuổi tập trung vào sự Chủ động, Tự tin cho trẻ. Xem chi tiết

Chương trình Mẫu giáo nhỡ “Tôi sáng tạo – Creative me” 4-5 tuổi tập trung vào sự bùng nổ sáng tạo ở lứa tuổi này. Xem chi tiết

Và đặc biệt Chương trình Mẫu Giáo lớn “Tôi sẵn sàng – Get Ready” cho trẻ 5-6 tuổi không chỉ là sự kết thúc hoàn hảo cho chương trình Mẫu giáo lớn mà còn được thiết kế như một chương trình Foundation – Tiền Tiểu học cho trẻ sự tiếp nối chuyển giao vào Tiểu học dễ dàng ở bất cứ môi trường nào. Xem chi tiết

Just Kids cũng có Chương trình Tiếng Anh Thứ 7 giành riêng cho độ tuổi Mẫu giáo với các Khoá học Tiếng Anh tăng cường trên nền tảng Tiếng Anh giao tiếp và học thuật sớm cho trẻ. Xem chi tiết


Click vào Đăng ký để nhận thông tin về chương trình học và các ưu đãi từ Justkids ngay hôm nay

Tham khảo thêm tại website: http://justkids.edu.vn Hoặc http://justkids.com.vn
Just kids kindergartens and language centres để biết thêm thông tin chi tiết.